Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 41

O vytváraní podmienok bezbariérového života občanov na území mesta Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 04.08.1998
Účinné: 19.08.1998
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1994 - 1998

Dokumenty