Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 43

O utajovaných skutočnostiach tvoriacich predmet služobného tajomstva

ZRUŠENÉ

uznesením: 927 /2002
Zrušené uznesením č. 927/2002
PDF - 37,96 KB

Informácie

Vyhlásené (platné): 20.04.1999
Účinné: 05.05.1999
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1998 - 2002

Dokumenty