Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 46

Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť regulačného plánu Obvodové centrum Terasa

Informácie

Vyhlásené (platné): 17.03.2000
Účinné: 01.04.2000
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1998 - 2002

Dokumenty

1. PDF 372,26 KB Text VZN č. 46
2. PDF 1,71 MB Príloha č.1 a 2 k uzn. 891/2014 ZaD č.2 - RP OC-Terasa, lokalita: Považská - Regulačný plán a Komplexný návrh