Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 48

O záväznej časti územného plánu zóny Kavečany

Informácie

Vyhlásené (platné): 08.03.2001
Účinné: 23.03.2001
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1998 - 2002

Dokumenty

1. PDF 372,63 KB Text VZN č. 48
2. PDF 33,92 KB Príloha č.1 k uzn. 466/2012 Záväzná časť - Zmeny a doplnky Regulatívov územného rozvoja
3. PDF 2,45 MB Príloha č.2 k uzn. 466/2012 Komplexný urbanistický návrh
4. ZIP 3,9 MB Príloha č.3 k uzn. 466/2012 Vodné hospodárstvo a energetika
5. RTF 51,58 KB Príloha č.1 k uzn. 807/2013 Zmeny a doplnky regulatívov pre územný rozvoj
6. PDF 3,82 MB Príloha č.2 k uzn. 807/2013 Komplexný urbanistický návrh
7. ZIP 2,58 MB Príloha č.3 k uzn. 807/2013 Výkres 2 - vodné hospodárstvo
8. ZIP 2,61 MB Príloha č.3 k uzn. 807/2013 Výkres 3 - energetika
9. PDF 206,15 KB Príloha k uzn. 215/2015 Zmeny a doplnky ÚPN Z Kavečany 2014 - Záväzné regulatívy
10. ZIP 2,78 MB Grafická príloha k uzn. 215/2015 ZaD ÚPN Z Kavečany 2014 - Komplexný urb. návrh, tech. infraštruktúra, doložka CO
11. PDF 1,59 MB Príloha č.1 k uzn. 1019/2018 ÚPN-Z Košice - Kavečany, Zmeny a doplnky 2017 - Záväzná časť
12. PDF 692,64 KB Príloha č.2 k uzn. 1019/2018 ÚPN-Z Košice-Kavečany, ZaD 2017- Komplexný urb. návrh a návrh dopravy - lokality: Vyhoňská, Šamborská
13. PDF 500,32 KB Príloha č.3 k uzn. 1019/2018 ÚPN-Z Košice-Kavečany, ZaD 2017 - Komplexný urb. návrh a návrh dopravy - lokalita: Pri cintoríne
14. PDF 658,78 KB Príloha č.4 k uzn. 1019/2018 ÚPN-Z Košice-Kavečany, ZaD 2017- Spojený výkres návrhu tech. infraštruktúry - lokality: Vyhoňská, Šamborská
15. PDF 479,91 KB Príloha č.5 k uzn. 1019/2018 ÚPN-Z Košice-Kavečany, ZaD 2017 - Spojený výkres návrhu tech. infraštruktúry - lokalita: Pri cintoríne