Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 53

O záväznej časti územného plánu zóny Košice - Pereš

Informácie

Vyhlásené (platné): 08.03.2001
Účinné: 23.03.2001
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1998 - 2002

Dokumenty

1. PDF 373,62 KB Text VZN č.53
2. JPEG 141,17 KB Grafická príloha Zmeny a doplnky ÚPN Z Pereš v r. 2007
3. PDF 387,8 KB Príloha k uzn. 140/2015 ÚPN-Z Košice - Pereš, Zmeny a doplnky 2015 - Návrh upravený po prerokovaní
4. PDF 2,9 MB Príloha č.1 k uzn. 140/2015 ÚPN-Z Košice - Pereš, Zmeny a doplnky 2015, širšie vzťahy
5. PDF 939,56 KB Príloha č.2 k uzn. 140/2015 ÚPN-Z Košice - Pereš, Zmeny a doplnky 2015, Návrh riešenia
6. PDF 935,14 KB Príloha č.2a k uzn. 140/2015 ÚPN-Z Košice - Pereš, Zmeny a doplnky 2015, Návrh riešenia - podklad
7. PDF 1014,56 KB Príloha č.3 k uzn. 140/2015 ÚPN-Z Košice - Pereš, Zmeny a doplnky 2015, Infraštruktúra