Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 54

O záväznej časti územného plánu zóny Ťahanovce

Informácie

Vyhlásené (platné): 08.03.2001
Účinné: 23.03.2001
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1998 - 2002

Dokumenty

1. PDF 374,34 KB Text VZN č. 54
2. PDF 1,15 MB Príloha č. 1 k uzn. 20/2015 ÚPN-Z Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014 - Záväzná časť
3. JPEG 2,68 MB Príloha č. 2 k uzn. 20/2015 Výkres č. 2, ÚPN-Z Košice - Ťahanovce, ZaD 2014, Komplexný urban. návrh
4. JPEG 2,52 MB Príloha č. 3 k uzn. 20/2015 Výkres č. 3, ÚPN-Z Košice - Ťahanovce, ZaD 2014, Návrh tech. infraštruktúry - vod. hospodárstvo
5. JPEG 2,39 MB Príloha č. 4 k uzn. 20/2015 Výkres č. 4, ÚPN-Z Košice - Ťahanovce, ZaD 2014, Návrh tech. infraštruktúry - energetika a komunikacie
6. PDF 364,82 KB Príloha k uzn. 879/2017 ÚPN-Z Ťahanovce, ZaD 2014 - doplnok 2017 - textová časť
7. JPEG 3,99 MB Príloha k uzn. 879/2017 ÚPN-Z Ťahanovce, ZaD 2014 - doplnok 2017 - grafická časť