Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 57

O záväznej časti regulačného plánu Námestie osloboditeľov - Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 08.03.2001
Účinné: 23.03.2001
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1998 - 2002

Dokumenty

1. PDF 372,97 KB Text VZN č.57
2. RTF 91,3 KB Príloha č. 1b k doplnku VZN č. 57 Regulatívy územného rozvoja
3. PDF 808,61 KB Regulačný plán - Zmeny a doplnky Komplexný návrh
4. PDF 192,36 KB Príloha č. 3b Návrh dopravy - hĺbková štúdia
5. PDF 155,74 KB Príloha č. 4b Vodné hospodárstvo
6. PDF 145,01 KB Príloha č. 5b Energetika
7. PDF 198,71 KB Príloha č. 6b Návrh dopravy - 2. etapa výstavby
8. PDF 157 KB Príloha č. 7b Verejnoprospešné stavby
9. RTF 81,68 KB Príloha č.1 k uzn.637 Regulatívy územného rozvoja
10. PDF 2,92 MB Príloha č. 1d k uzn.637 Výkres č.11/1 Verejnosprospešné stavby
11. PDF 1,8 MB Príloha č. 2d k uzn.637 Výkres 1/1 - Komplexný urbanistický návrh
12. PDF 3,35 MB Príloha č. 3d k uzn.637 Výkres 2/1 - Doprava
13. PDF 3,11 MB Príloha č. 4d k uzn.637 Výkres 3/1 - Vodné hospodárstvo
14. PDF 3,16 MB Príloha č. 5d k uzn.637 Výkres 4/1 - Energetika