Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 58

O záväznej časti regulačného plánu IV.stavby obytného súboru Košice - Ťahanovce

Informácie

Vyhlásené (platné): 08.03.2001
Účinné: 23.03.2001
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1998 - 2002

Dokumenty

1. PDF 372,51 KB Text VZN č.58
2. JPEG 322,97 KB Grafická príloha č.1 ZaD ÚPN Z IV. stavby OS Košice Ťahanovce lokalita: Európska
3. PDF 765,89 KB Grafická príloha 1b k uzn. 1016/2009 ZaD ÚPN Z IV. stavby OS Košice Ťahanovce - Regulatívy
4. JPEG 1,16 MB Grafická príloha 2b k uzn. 1016/2009 ZaD ÚPN Z IV. stavby OS Košice Ťahanovce - Regulačný plán
5. JPEG 1,15 MB Grafická príloha 3b k uzn. 1016/2009 ZaD ÚPN Z IV. stavby OS Košice Ťahanovce - Doprava
6. JPEG 421,2 KB Grafická príloha 4b k uzn. 1016/2009 ZaD ÚPN Z IV. stavby OS Košice Ťahanovce - Tech. infraštruktúra: kolektorove trasy a horúcovod
7. JPEG 438,58 KB Grafická príloha 5b k uzn. 1016/2009 ZaD ÚPN Z IV. stavby OS Košice Ťahanovce - Tech. infraštruktúra: el. energia a slaboprúd
8. JPEG 433,33 KB Grafická príloha 6b k uzn. 1016/2009 ZaD ÚPN Z IV. stavby OS Košice Ťahanovce - Tech. infraštruktúra: plynovod
9. JPEG 924,3 KB Grafická príloha 7b k uzn. 1016/2009 ZaD ÚPN Z IV. stavby OS Košice Ťahanovce - Tech. infraštruktúra: vodovod a kanalizácia
10. JPEG 784,02 KB Grafická príloha 8b k uzn. 1016/2009 ZaD ÚPN Z IV. stavby OS Košice Ťahanovce - Civilná ochrana