Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 85

O dani za užívanie verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva


Informácie


Dokumenty

1. RTF 127,43 KB Text VZN č.85
2. RTF 11,15 KB Príloha č.1 Zoznam verejných parkovísk mimo CMZ s parkovaním za daň za parkovanie
3. RTF 13,36 KB Príloha č.2 Dopravné značenie D 56a, D 56b