Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 86

O poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Informácie

Vyhlásené (platné): 23.11.2006
Účinné: 01.01.2007
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006

Dokumenty