Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9

O sprievodcovskej činnosti na území mesta Košice

ZRUŠENÉ

uznesením: 614 /2001
Zrušené uzn. MZ č. 614/2001
PDF - 37,78 KB

Informácie

Vyhlásené (platné): 30.11.1992
Účinné: 31.05.1993
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1991 - 1994

Dokumenty