Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

V 34. týždni v piatok realizovali príslušníci Mestskej polície Košice (ďalej len MsP) v spolupráci s príslušníkmi Železničnej polície Košice (ďalej len ŽP) na košických železničných priecestiach preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na postihovanie nedisciplinovaných účastníkov cestnej premávky, ktorí nerešpektujú ustanovenia zák.č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.
V zmysle zákona NR SR č. 333/2003 musia byť všetci obecní - mestskí policajti k 1. januáru 2008 na území SR oblečení v jednotnej – modrej uniforme.