Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10

O ochrane mokradí na území mesta Košice


Informácie

Vyhlásené (platné): 25.01.1993
Účinné: 08.02.1993
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1991 - 1994

Dokumenty