Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11

O spôsobe nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Košice


Informácie

Vyhlásené (platné): 21.01.1993
Účinné: 04.02.1993
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1991 - 1994

Dokumenty