Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 37

O nakladaní s komunálnym odpadom


Informácie

Vyhlásené (platné): 28.01.1998
Účinné: 12.02.1998
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1994 - 1998

Dokumenty