Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 59

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice


Informácie

Vyhlásené (platné): 03.12.2001
Účinné: 01.01.2002
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1998 - 2002

Dokumenty