Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 72

O komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch


Informácie

Vyhlásené (platné): 10.12.2004
Účinné: 01.01.2005
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006

Dokumenty

1. PDF 515,17 KB Text VZN č.72
2. RTF 39,11 KB Príloha č.1 Poučenie FO
3. RTF 24,79 KB Príloha č.2 Poučenie PO
4. RTF 23,01 KB Príloha č.3 Poučenie PO-nepodnikatelia
5. RTF 18,39 KB Príloha č.4 Žiadosť pre občanov nad 70 rokov o poskytnutie zľavy
6. RTF 64,84 KB Príloha č.5 Ohlásenie zmeny k poplatku - FO
7. RTF 20,27 KB Príloha č.6 Ohlásenie zmeny k poplatku - PO
8. XLS 49 KB Príloha č.7 PP-Fyzické osoby A
9. XLS 46,5 KB Príloha č.8 PP-Právnické osoby
10. XLS 46 KB Príloha č.9 PP-Právnické osoby-nepodnikatelia
11. RTF 145,21 KB Úplné znenie VZN č. 72 zverejnené 3.2.2006