Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13

O vydávaní povolení na zvláštne užívanie komunikácií a s tým súvisiacimi výkopovými prácami na cestách I., II., III. triedy a na miestnych komunikáciach na území mesta Košice


Informácie

Vyhlásené (platné): 09.03.1993
Účinné: 25.03.1993
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1991 - 1994

Dokumenty