Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 145

O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia mesta Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 17.12.2013
Účinné: 01.01.2014
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Dokumenty