Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 146

O školských obvodoch na území mesta Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 20.12.2013
Účinné: 04.01.2014
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Dokumenty

1. RTF 18,97 KB Text VZN č. 146
2. PDF 105,94 KB Príloha Školské obvody základných škôl
3. PDF 100,32 KB Príloha k uzn. 301/2015 Školské obvody základných škôl
4. RTF 69,03 KB Úplné znenie VZN č. 146 zverejnené 24.2.2016
5. PDF 71,28 KB Príloha k úpl. zneniu VZN Školské obvody základných škôl