Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 16

O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi


Informácie

Vyhlásené (platné): 07.06.1993
Účinné: 21.06.1993
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1991 - 1994

Dokumenty