Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 64

O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia


Informácie

Vyhlásené (platné): 09.07.2003
Účinné: 01.01.2004
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006

Dokumenty