Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 163

Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území mesta Košice

Informácie


Dokumenty

1. PDF 100,51 KB Text VZN č. 163
2. PDF 532,12 KB Príloha Mapa - Grafické znázornenie územia ohraničeného hradbami mesta