Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17

O trhovom poriadku a o podmienkach predaja požívatín na území mesta Košice


Informácie

Vyhlásené (platné): 07.06.1993
Účinné: 22.06.1993
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1991 - 1994

Dokumenty