Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 45

Trhový poriadok trhových miest na území mesta Košice


Informácie

Vyhlásené (platné): 13.03.2000
Účinné: 28.03.2000
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1998 - 2002

Dokumenty

1. PDF 507,03 KB Text VZN č. 45
2. PDF 379,07 KB Príloha č.1 Trhový poriadokMestského trhoviska "Blšák" na Všešportovom areáli v Košiciach
3. RTF 77,72 KB Príloha k uzn. 121/2011 Trhový poriadok príležitostných trhov