Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 218

O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a ambulantného predaja na území mesta Košice (trhový poriadok mesta Košice)