Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 172

VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – DOMINO“

Informácie

Vyhlásené (platné): 19.09.2016
Účinné: 04.10.2016
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Dokumenty

1. PDF 190,86 KB Text VZN č. 172
2. PDF 1,48 MB Príloha č.1 Záväzná časť - regulatívy priestorového usporiadania územia
3. PDF 1,1 MB Príloha č.2 Komplexný urbanistický návrh a riešenie dopravy
4. PDF 1,1 MB Príloha č.3 Technická infraštruktúra – voda, kanál, plyn, teplo
5. PDF 1 MB Príloha č.4 Technická infraštruktúra – zásobovanie elektrinou
6. PDF 1,2 MB Príloha č.5 Regulačný výkres