Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 175

VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice - Rozália– 12 RD“

Informácie

Vyhlásené (platné): 21.12.2016
Účinné: 05.01.2017
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Dokumenty

1. PDF 193,7 KB Text VZN č. 175
2. PDF 424,54 KB Príloha č.1 ÚPN-Z Košice - Rozália 12 RD - Záväzná časť
3. PDF 1,43 MB Príloha č.2 Grafická časť - Kompl. urban. návrh a doprava, tech. infraštruktúra, regulačný výkres, schéma záv. časti