Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 182

VZN o zriadení Školskej jedálne, Bystrická 34, Košice ako súčasť Materskej školy, Nešporova 28, Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 22.06.2017
Účinné: 07.07.2017
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Dokumenty