Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 194

Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice (ďalej len „pravidlá prenajímania sociálnych bytov“)