Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 198

VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I“

Informácie

Vyhlásené (platné): 25.09.2018
Účinné: 10.10.2018
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Dokumenty

1. PDF 189,55 KB Text VZN č. 198
2. PDF 1,51 MB Príloha č.1 ÚPN-Z Košice, Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I - 03.1 - Verejná dopravná vybavenosť
3. PDF 2,17 MB Príloha č.2 ÚPN-Z Košice, Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I - 04 - Priestorová a funkčná regulácia celého riešeného územia
4. PDF 1,28 MB Príloha č.3 ÚPN-Z Košice, Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I - 05 - Vymedzenie regulovaných priestorov