Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 199

VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta“

Informácie

Vyhlásené (platné): 25.09.2018
Účinné: 10.10.2018
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Dokumenty

1. PDF 189,45 KB Text VZN č. 199
2. PDF 1,56 MB Príloha č.1 ÚPN-Z Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta - sprievodná správa a záväzná časť
3. PDF 778,58 KB Príloha č.2 ÚPN-Z Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta - komplexný urbanistický a dopravný návrh
4. PDF 483,8 KB Príloha č.3 ÚPN-Z Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta - regulačný návrh
5. PDF 778,77 KB Príloha č.4 ÚPN-Z Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta - vodné hospodárstvo
6. PDF 612,21 KB Príloha č.5 ÚPN-Z Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta - energetika a telekomunikácie
7. PDF 698,66 KB Príloha č.6 ÚPN-Z Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta - schéma verejnoprospešných stavieb