Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 20

O triedenom zbere separovaného odpadu


Informácie

Vyhlásené (platné): 14.10.1993
Účinné: 28.10.1993
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1991 - 1994

Dokumenty

1. HTML 8,23 KB Text VZN č. 20
2. PDF 31,29 KB Príloha č. 1 Triedenie druhotných surovín
3. PDF 31,13 KB Príloha č. 2 Zber a likvidácia nebezpeeného odpadu