Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 215

Prevádzkový poriadok pohrebiska „Cintorín sv. Rozálie“

Informácie

Vyhlásené (platné): 16.12.2019
Účinné: 01.01.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Dokumenty