Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 220

O zmene hranice medzi MČ Košice - Krásna a MČ Košice - Nad jazerom v lokalite na Čechovovej ulici

Informácie

Vyhlásené (platné): 13.07.2021
Účinné: 28.07.2021
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Dokumenty