Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 226

O režime užívania historickej časti mesta Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 04.01.2022
Účinné: 01.03.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Dokumenty