Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 227

O spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 04.01.2022
Účinné: 19.01.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Dokumenty

1. PDF 190,58 KB Text VZN č. 227
2. PDF 617,85 KB Príloha Spádové materské školy a ich vymedzenie