Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 228

O zriadení Školskej jedálne, Galaktická 9, 040 12 Košice ako súčasť Materskej školy, Galaktická 11, 040 12 Košice


Dokumenty