Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 23

O podiele bytov, ktoré si ponechá mesto Košice vo svojom vlastníctve pre slabšie vrstvy svojich obyvateľov


Informácie

Vyhlásené (platné): 03.10.1995
Účinné: 18.10.1995
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1994 - 1998

Dokumenty