Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 232

VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Košice – Šebastovce

Informácie

Vyhlásené (platné): 05.04.2022
Účinné: 20.04.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Dokumenty

1. PDF 199,08 KB Text VZN č. 232
2. PDF 1,76 MB Príloha č. 1 Záväzná časť riešenia
3. PDF 1,57 MB Príloha č. 2 Komplexné urbanistické a dopravné riešenie - Výkres č. 02
4. PDF 1,33 MB Príloha č. 3 Technická infraštruktúra - Výkres č. 03
5. PDF 1,3 MB Príloha č. 4 Regulačný výkres s vyznačením VPS - Výkres č. 04
6. PDF 1,11 MB Príloha č. 5 Doložka civilnej ochrany - Výkres č. 05