Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 233

VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Košice, Obytná zóna Grot - IV“

Informácie

Vyhlásené (platné): 05.04.2022
Účinné: 20.04.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Dokumenty

1. PDF 201,52 KB Text VZN č. 233
2. PDF 258,55 KB Príloha č. 1a Textová časť Záväznej časti Územnoplánovacej dokumentácie “Územný plán zóny Košice, Obytná zóna Grot - IV“
3. PDF 418,43 KB Príloha č. 1b Schéma záväznej časti a verejnoprospešných stavieb - Výkres č. 07
4. PDF 1,17 MB Príloha č. 2 Komplexný urbanistický návrh a doprava - Výkres č. 02
5. PDF 422,8 KB Príloha č. 3 Vodné hospodárstvo - Výkres č. 03
6. PDF 413,29 KB Príloha č. 4 Energetika - Výkres č. 04
7. PDF 1,14 MB Príloha č. 5 Regulačný výkres - Výkres č. 05