Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 234

VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“

Informácie

Vyhlásené (platné): 05.04.2022
Účinné: 20.04.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Dokumenty

1. PDF 200,2 KB Text VZN č. 234
2. PDF 175,73 KB Príloha č. 1a Záväzná časť
3. PDF 877,43 KB Príloha č. 1b Schéma záväzných častí a verejno-prospešných stavieb
4. PDF 1,23 MB Príloha č. 2 Komplexný urbanistický návrh - Výkres č. 02
5. PDF 929,94 KB Príloha č. 3 Návrh dopravy - Výkres č. 03
6. PDF 970,23 KB Príloha č. 4 Vodné hospodárstvo - Výkres č. 04
7. PDF 844,25 KB Príloha č. 5 Energetika a telekomunikácie - Výkres č. 05
8. PDF 2,64 MB Príloha č. 6 Regulačný výkres - Výkres č. 06