Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 238

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 16.12.2022
Účinné: 01.01.2023
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Dokumenty