Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 239

VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice – Tlačiarne“