Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 244

VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-Z Obytná zóna Poľov - Pažiť