Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 31

O režime plateného parkovania v meste Košice


Informácie

Vyhlásené (platné): 01.03.1996
Účinné: 16.03.1996
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1994 - 1998

Dokumenty

1. HTML 16,44 KB Text VZN č. 31
2. PDF 38,19 KB Príloha č.1 Zoznam verejných parkovísk mimo CMZ s parkovaním za poplatok
3. PDF 38,34 KB Príloha č.2 Dopravné značenie D 56a, D 56b
4. PDF 38,82 KB Príloha č.3 Poplatky za parkovanie
5. PDF 37,71 KB Príloha č.4 Prevádzkový poriadok