Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 68

O dani za užívanie verejného priestranstva na dočasné parkovanie


Informácie

Vyhlásené (platné): 10.12.2004
Účinné: 01.01.2005
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006

Dokumenty

1. PDF 138,54 KB Text VZN č.68
2. PDF 40,49 KB Príloha č.1 Zoznam verejných parkovísk mimo CMZ s parkovaním za daň za parkovanie
3. PDF 40,85 KB Príloha č.2 Dopravné značenie D 56a, D 56b
4. PDF 41,18 KB Príloha č.3 Sadzobník dane za parkovanie