Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 32

Pravidlá vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta Košice


Informácie

Vyhlásené (platné): 15.05.1996
Účinné: 30.05.1996
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1994 - 1998

Dokumenty

1. PDF 66,55 KB Text VZN č. 32
2. PDF 44,77 KB Príloha č.1 ZÁSADY PRE TVORBU VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ MESTA KOŠICE
3. PDF 50,04 KB Príloha č.2 LEGISLATÍIVNO - TECHNICKÉ POKYNY PRE TVORBU VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ MESTA KOŠICE