Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 36

O obmedzení predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov


Informácie

Vyhlásené (platné): 03.06.1997
Účinné: 18.06.1997
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1994 - 1998

Dokumenty