Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 78

O čistote a o verejnom poriadku


Informácie

Vyhlásené (platné): 15.05.2006
Účinné: 30.05.2006
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006

Dokumenty

1. PDF 478,16 KB Text VZN č. 78
2. PDF 1,51 MB Príloha k uzn.789/2009 Abecedný zoznam ulíc s grafickým vyobrazením
3. RTF 65,43 KB Úplné znenie VZN č. 78 zverejnené 5.10.2009
4. RTF 87,65 KB Úplné znenie VZN č. 78 zverejnené 2.4.2013
5. RTF 90,99 KB Úplné znenie VZN č. 78 zverejnené 31.3.2015
6. PDF 232,76 KB Úplné znenie VZN č. 78 zverejnené 11.01.2022

Zmeny a doplnky

1. PDF 365,72 KB Zmena v r. 2006 na základe UZNESENIA: 1152. Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku (RTF - 13,67 KB)
2. RTF 28,68 KB Zmena v r. 2007 na základe UZNESENIA: 83. Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku (RTF - 9,81 KB)
3. RTF 20,34 KB Zmena VZN v r. 2008 na základe UZNESENIA: 546. Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku (RTF - 13,87 KB)
4. RTF 16,83 KB Zmena VZN v r. 2009 na základe UZNESENIA: 737. VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku (RTF - 15,38 KB)
5. RTF 19,23 KB Zmena VZN v r. 2009 na základe UZNESENIA: 789. Doplnenie VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku (RTF - 20,68 KB)
6. RTF 32,02 KB Zmena VZN v r. 2012 na základe UZNESENIA: 329. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku (RTF - 9,88 KB)
7. RTF 18,63 KB Zmena VZN v r. 2012 na základe UZNESENIA: 380. Zmeny VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku (RTF - 12,24 KB)
8. RTF 17,19 KB Zmena VZN v r. 2012 na základe UZNESENIA: 447. Prerokovanie protestu prokurátora a zmena VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku (RTF - 12,91 KB)
9. RTF 50,12 KB Zmena VZN v r. 2013 na základe UZNESENIA: 551. Zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku (RTF - 14,77 KB)
10. RTF 22,51 KB Zmena VZN v r. 2013 na základe UZNESENIA: 640. Zmena VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku (RTF - 19,24 KB)
11. RTF 44,77 KB Zmena VZN v r. 2015 na základe UZNESENIA: 18. Zmena § 7 VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku - upozornenie prokurátora (RTF - 11,22 KB)
12. RTF 68,19 KB Zmena VZN v r. 2016 na základe UZNESENIA: 368. Zmena VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku (RTF - 36,83 KB)
13. PDF 189,32 KB Zmena VZN v r. 2019 na základe UZNESENIA: 329. Zmena VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku (PDF - 93,48 KB)
14. PDF 145,35 KB Zmena VZN v r. 2020 na základe UZNESENIA: 509. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 78 o čistote a verejnom poriadku a zmena VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku (PDF - 222,53 KB)
15. PDF 110,94 KB Zmena VZN v r. 2022 na základe UZNESENIA: 1100. Zmena VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku (PDF - 73,58 KB)